Fördelar & Nackdelar med Wife 1.0

Förra året upp graderade en god vän till mig Girlfriend 1.0 tiIl Wife 1.0 och upptäckte då att programmet krävde så mycket prestanda att det nästan är omöjligt att köra andra program. Han märkte även att Wife 1.0 genererar så kallade Child Process som kommer att kräva ännu mer prestanda av systemet i framtiden. Inget av dessa faktorer var nämnda i manualen eller produktinformationen, men andra användare av Wife 1.0 har visserligen varnat för dessa fenomen av applikationen.

Men inte bara det, Wife 1.0 installerar sig själv på ett sådant sätt att
det alltid är aktivt och kan övervaka alla andra systemaktiviteter.
Man har upptäckt att vissa andra program såsom Overnight l0.3 , Beerbash 2.3 och Pubnight 7.0
inte alls kan köras utan att hela systemet kraschar och felmeddelande DU = UTFÖRT EN FÖRBJUDEN ÅTGÄRD? uppstår, fast det gått att köra dessa program tidigare.

Vid installationen har man dessutom inget val att välja bort vissa oönskade Plug-ins som t ex MotherInlaw 55.8 och BrotherInlaw betaversion. Dessutom är programmet väldigt fattigt på funktioner.

Några förbättringar som man gärna skulle vilja se i Wife1.0 är:
-En påminn mig inte igen knapp.
-Minimeringsknapp
-En installationsguide som kan avinstallera Wife 1.0 utan att ta bort vissa resurser från systemet.

Jag har själv beslutat att undvika dessa problem i Wife 1.0 genom att hålla mig till Girlfriend 2.0. Men det finns ett problem även här. Helt
uppenbart är att man inte kan installera Girlfriend 2.0 över Girlfriend 1.0. Du måste avinstallera Girlfiend 1.0 först. Andra användare säger att detta är en känd bugg som jag borde känna till Tydligen uppstår en konflikt när båda versionerna ska dela på komponenterna.

Man tror ju att de ska ha fixat en sådan dum bugg nu. För att göra det hela ännu värre så funkar inte avinstallationen för Girlfriend 1.0 utan vidare, den lämnar små men märkbara spår efter sig i hela systemet. En annan mycket irriterande sak att tänka på : Alla versioner av Girlfriend skickar hela tiden pop-up meddelanden om fördelarna att uppgradera till Wife1.0. .

Wife 1.0 har också: en helt odokumenterad bugg. Om du försöker att installera Vprassel l.1 innan du avinstallerat Wife 1.0 kommer Wife 1.0 att radera alla MSMoney filer och sedan avinstallera sig själv.
Efter det kommer det att vara omöjligt att installera Vprassel 1.l igen pga för lite tillgångar i systemet.
För att undvika ovan nämnda bugg, försök att installera Vprassel 1.1 på ett helt annat system och kör aldrig några som helst filöverföringar
eller nätverksförbindelser. Undvik också liknande Shareware-program som t ex OneNightStand 2.l som kan innehålla virus som påverkar Wife 1.0. En annan lösning är att köra Vprassel 1.0 via en Internetprovider under falskt namn. Men även här bör du se upp för virus som omedvetet laddas ner.