Definition av ett rör. Tio enkla regler:

Hela röret skall tillverkas av ett långt hål omgivet av stål eller plast och centrerat omkring kärnan av hålet.

Hela röret måste bestå av hål i hela dess längd, hålet skall dessutom vara lika långt som röret.

Inre diameter av röret får inte vara större än yttre diameter,annars blir hålet liggande på utsidan.

Hela röret skall innehålla enbart hål så att vatten eller andra media kan flyta fritt.

Långa rör skall märkas "LÅNGA RÖR" i var ände så att man lätt kan se om det är ett långt eller kort rör.

Extra långa rör ska märkas "EXTRA LÅNGT RÖR" och också märkas på mitten så att inspektören slipper gå till någon av ändarna för att se om det är ett långt,kort eller extra långt rör om han skulle råka ankomma till mitten av röret.

När rörböjar i 30, 45 eller 90 grader beställs, måste det anges om det ska vara vänster eller högersvängda böjar. Röret riskerar annars att svänga fel vid installationen.

På lodräta rör måste flödesriktningen anges,annars riskerar mediet i röret att krocka - och/ eller rinna fel väg.

Eventuellt gängade rörkopplingar måste vara av vänster eller högergängad typ,ALDRIG blandat ! Om man blandar skruvas ju den ena av när den andra skruvas på.

Saknas rör så tag slang!