Är Windows ett virus?

Nej, Windows är inte ett virus. Det här är vad virus gör:

De försökar sig snabbt.
- OK, Windows gör det med.

Virus använder datorns systemresurser, och sackar därigenom ner datorns kapacitet.
- Det gör visserligen Windows med...

Virus kommer, då och då, att få din hårddisk att krascha.
- Ok, Windows gör det med.

Du får virus genom att skaffa värdefulla program, där viruset hakar på.
- Suck... Så gör dock också Windows.

Virus kommer då och då att få användaren att tro att hans/hennes dator är för långsam och kommer därför att köpa ny hårdvara.
- Jajemen, det händer då du har Windows med.

Fram till nu så verkar det faktiskt som om Windows är ett virus, men det finns vissa olikheter:

Virus kan köras på de flesta systemen, är universellt kompatibla och är välskrivna av sina upphovspersoner. Deras programkod är faktiskt snabb, kompact, effektiv och de har en benägenhet att bli mer och mer sofistikerade vid varje ny version.

Så så är det; Windows är inte ett virus.