Bill Gates är farlig

Jag besökte nyligen en webbsida där olika personlighetsstörningar och deras symtom fanns uppräknade. Jag blev road när jag upptäckte att Bill Gates har de flesta klassiska symtomen hos merparten av dem. Här är störningarna som passar honom och deras symtom:

Antisocial Personlighetsstörning:

Denna störning är karaktäriserad av ett genomgående mönster av att nonchalera andra människors rättigheter, ofta gå över gränsen och överträda dessa rättigheter. Denna störning är associerad med dessa symtom:

Gränsfallspersonlighetsstörning:

En person som lider av denna störning har labila sociala förhållanden karakteriserade av instabilitet.
Detta mönster att interagera med andra har hållit i sig i år och är oftast nära relaterat med personens självbild och tidigare sociala interaktion. Mönstret kan märkas i en mängd situationer (t.ex. inte bara på jobbet eller hemma) och är ofta återföljt av en liknande labilitet (vackla fram och tillbaka, oftast rätt snabbt) i en persons känsloliv. Förhållanden och personens känslor kan oftast vara karaktäriserade av att vara ytliga. En person med denna störning kan också uppleva impulsiva handlingar och har följande symtom:

Narcissisk personlighetsstörning:

Ett genomgripande mönster av storhetsvansinne (i fantasi eller beteende), behov av beundran, och brist på empati, som startar i tidig vuxen ålder och presenteras i en mängd olika sammanhang, som indikeras av fem (eller mer) av de följande:

Tvångsneurotisk personlighetsstörning:

Ett genomgående mönster att som sitt främsta intresse ha ordning, perfektionism, mental och social kontroll, till priset av flexibilitet, öppenhet och effektivitet, som börjar tidigt i vuxen ålder och märks i en mängd olika sammanhang, som påvisat av följande:

Paranoid personlighetsstörning:

En djup misstro och misstänksamhet mot andra vilket tar sitt uttryck genom att deras motiv tolkas som illvilliga, vilket börjar vid tidig vuxen ålder och ses i en mängd olika sammanhang, som indikerat av fyra (eller fler) av följande:

Det är lite skrämmande att den rikaste mannen i hela världen har en skruv lös, om du vet vad jag menar.
Jag tycker de ska låsa in honom på ett mentalsjukhus och ge mig alla hans pengar.